top of page
logo_türkbirkon.png

Amaçlarımız

cerceve_046.png
cerceve_046.png

Amaç ve Hedeflerimiz

Hedefleri: TÜRKBİRKON(TÜRK DÜNYASI VE ULUSLARARASI İŞ DÜNYASI YATIRIM BİRLİGİ KONFEDERASYONU) BÜNYESİNDE BİRLIKTE HAREKET ETTİGİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İLE ANKARA MERKEZLİ   GENİŞ TABANLI  ÖRGÜTLENME İDEALİNE BİR  ADIM DAHA YAKLAŞMIŞTIR. 

Ulu önderimiz GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 'ün çizdiği çağdaş Türkiye Cumhuriyeti vizyonuna ulaşmak amacıyla bölgesel ve sektörel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için yerel bazda kalkınma dinamikleri yaratarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlan TÜRKBİRKON, evrensel iş etiği ilkelerine bağlı kalarak bölgemizin ülke ekonomisindeki payını artırmak amacıyla projeler üretmektedir. KONFEDERASYONUMUZUN  amacı başta ekonomik olmak üzere  sosyal ve kültürel alanlarda da iyi birer girişimci olmalarını sağlayacak eylem ve projeler gerçekleştirmektir.

TÜRKBİRKON(TÜRK DÜNYASI VE ULUSLARARASI İŞ DÜNYASI YATIRIM BİRLİGİ KONFEDERASYONU) nin kuruluş amaçlarının  en ön plana çıkan özelliği  ekonomiye yön veren iş insanlarıyla birlikte bölge ekonomisine yapılacak katkıda SOSYAL EKONOMİK VE KAMU YARARINA  girişimcilerin etkisini arttırmak olacaktır. Bölgesel ve sektörel iş dünyası temsil örgütlerinin çatı kuruluşu olan TÜRKBİRKON(TÜRK DÜNYASI VE ULUSLARARASI İŞ DÜNYASI YATIRIM BİRLİGİ KONFEDERASYONU) gönüllülük esasına göre kurulmuş bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur. TÜRKBİRKON Türkiye’nin her bölgesine yayılmış etkin üye yapısı ve sayısı ile Türkiye’nin en büyük iş dünyası örgütleri içinde yer almaktadır. Bağımsız ve gönüllü yapısı dikkate alındığında Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütütlerinden  olan TÜRKBİRKON; gücünü ve etkinliğini, iş insanlarının üye olduğu federasyon ve derneklerinden alarak çatısı altında istihdam ettiği şirketler ile her alanda başarılı projelere imza atmaktadır.Hedefimiz TÜRK İŞ DÜNYASINI tüm TÜRKİ CUMHURIYETİ DEVLETLERİ ile uluslararası iş Dünyası arenasında bir araya getirerek TÜRKİYE CUMHURIYETI DEVLETİNİN ülke ekonomisine katkı sağlayarak Dünya devletlerinin arasında her alanda güçlü bir oluşum yaratmaktır...

cerceve_046.png
cerceve_046.png
bottom of page