TÜRKBİRKON (TÜRK DÜNYASI VE ULUSLARARASI İŞ DÜNYASI KONFEDERASYONU)siyasi, ekonomik, teknolojik ve sosyo-kültürel alanlar üzerinde yoğunlaşan, ulusal ve uluslararası düzeyde stratejik araştırmalar gerçekleştiren, sorunlara farklı bir üslupla yaklaşarak yaratıcı çözüm önerileri geliştiren nitelikli bir araştırma merkezidir.

Faaliyetlerini dış politika, özel projeler ve düşünce kuruluşları arasında oluşturduğu ağlar olmak üzere üç sütün üzerine oturtan TÜRKBİRKON küresel ölçekteki dış politika çalışmalarını kıtalar bazında, kimlik alanındaki çalışmalarını Türk Dünyası ve İslam Dünyası üzerinden, bölgesel faaliyetlerini ise Orta Doğu, Balkanlar, Akdeniz ve Karadeniz-Kafkas çalışmalarıyla sürdürmektedir.

Kimlik alanı olarak yürüttüğü Türk Dünyası çalışmaları TÜRKBİRKON için İslam Dünyası çalışmaları ile birlikte özel bir anlam taşımaktadır. Bu konudaki çalışmalar, TÜRKBİRKON öncülüğünde Türk Devletlerinin temsilcileri ile Dünya’nın dört bir yanında yaşayan Türk Diasporalarının düşünce ve kanaat önderlerini, düşünce kuruluşlarını ve STK’ları çok boyutlu konular çerçevesinde bir araya getirerek ortak gündem ve sosyoekonomik entegrasyonun derinleşmesine stratejik katkı sağlayan küresel bir organizasyon olan Dünya Türk Forumu ile sürdürülmektedir. Dünya Türk Forumu, Türk Dünyası içinde etkileşimi artırmak üzere siyasi, ekonomik, bilimsel ve kültürel alanlarda işbirliği geliştirerek küresel ölçekte barış, demokrasi ve istikrarın tesisine katkı sağlayacak farklı çalışmaları hayata geçirmeyi görev bilmektedir.