top of page
cerceve_046ASF.png

BATI TRAKYA TÜRK CUMHURİYETİ

Batı Trakya Türk Cumhuriyeti bayrağı:
*Beyaz:Özgürlüğü,
*Siyah: Balkanlardaki zulmü,
*Yeşil: İslamı,
*Ay-Yıldız: Türklüğü,

Simgeler:
Başkent: Gümülcine
Yüzölçümü: 8.578 Km²
Ordu: Çoğunlukla piyade, 29.170kişi
Yönetimi: Cumhuriyet
Devlet başkanı: Hoca Salih Efendi
Genelkurmay Başkanı: Süleyman Askeri
Başlangıç tarihi: 28 Temmuz 1913
Yıkılışı: 29 Ekim 1913

225.png

Tarihte ilk Türk Cumhuriyeti 31 Ağustos 1913 tarihinde Batı Trakya’da kurulur. "Garbi Trakya Müstakil Hükümeti" adıyla da anılan bu Türk Devleti’ni, hem Yunanistan hem de Bulgaristan tanır. Kuvay-ı Milliye deyimi ilk kez Batı Trakya savaşımında kullanılır.

Batı Trakya TürkleriMarş
00:00 / 02:37

Türk’ün yaralı yurtlarından Batı Trakya’da kurulan ve ömrü çok kısa olan bir devlet, bugün halen kendinden söz ettirebiliyor, kuruluşu kutlanıyor. 107 yıl önce kurulan Batı Trakya Türk Cumhuriyeti ve hükumeti 55 gün ayakta kalabilse de tarihe ilk Türk Cumhuriyeti olarak kaydoldu.

İlk Türk Cumhuriyeti olan Batı Trakya Türk Cumhuriyeti, Osmanlı Devletinin Balkanlar’da yaptığı son önemli siyasi hamlesi oldu. Enver Paşa, Kuşçubaşı Eşref Bey ve Süleyman Askeri Bey’in gayretleriyle 1913 yılında kurulan devlet, önce Osmanlı Devletine bağlı bir yönetim ardından bağımsız bir devlet oldu. Batı Trakya Bağımsız Hükumeti, 55 günlük ömründe tarihin en teşkilatlı devletlerinden birisi oldu ve uluslararası politikada önemli bir yer aldı.

BATI TRAKYA TÜRK CUMHURİYETİ  TANITIM VİDEOSU

BAYRAK_.png

BATI TRAKYA TÜRK CUMHURİYETİ SINIRLARI

Tüm Batı Trakya (Doğuda Meriç, batıda Makedonya, Kuzeyde Bulgaristan - Rodopların karlık dağları ve güneyde Ege Denizi (Ortaköy köprüsü - Kırcaali – Eğridere - Darıdere, Eşekkulağı geçidi - Makas - Mesta Karasu ve İskeçe üzerinden Akdeniz’e, Enez’den Gümülcine - İskeçe - Dedeağaç - Karaağaç - Fere’ye- Koşukavak- Mestanlı ile çevrilidir.

BATI TRAKYA TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ MARŞI

cerceve_046dd.png

BATI TRAKYA TÜRK CUMHURİYETİ TARİHİ

Bağımsızlığını ilan eden yeni yönetim, ilk olarak ülkenin sınırlarını belirler, bağımsız devletin simgesi ay yıldızlı, yeşil, beyaz bayrağı resmi binalara çeker. 29.170 kişilik ordusunu kurup, bütçesini hazırlar, pul bastırarak, pasaport uygulamasına geçer. Bu arada Osmanlı yasa ve tüzükleri aynen kabul edilerek davalara da Garbi Trakya Adliyesi bakmaya başlar. Samuel Karaso adında bir yahudi yurttaş görevlendirilerek resmi bir ajans kurulur ve Fransızca - Türkçe olmak üzere “Müstakil/independant” adında bir gazete çıkarılır.

Ancak o dönemde Osmanlı Devleti; yeni kurulan bu Cumhuriyete dış baskıların da etkisiyle olumlu bakamaz. Buna ek olarak İstanbul’daki siyasal iktidar kavgası ve kargaşası Batı Trakya’da böyle bir bağımsız Türk devletiyle ilgilenme olanağını ortadan kaldırır. Nitekim 29 Ekim 1913 tarihinde imzalanan İstanbul Anlaşmasıyla Osmanlı hükümeti, Batı Trakya'yı bütünüyle Bulgaristan’a bırakır.

Batı Trakya Türk Cumhuriyeti’nin toprakları, General Lazarof komutasındaki Bulgar kuvvetlerince 30 Ekim 1913'e değin tümüyle işgal işgal edilir. Cumhuriyet Devleti sona erer.

Batı Trakya Türk Cumhuriyeti Devlet Yapısı

Bayraktaki siyah Balkanlardaki zulmü temsil etmektedir. Yeşil İslamı, Ay Yıldız Türklüğü temsil etmektedir.[18][19] Batı Trakya Bağımsız Hükûmeti'nin ulusal marşını Süleyman Askeri Bey, Dedeağaç'ta yazmıştır.[20] Devlet Yunan ve Bulgar posta pullarını geçersiz sayarak kendininkilerini basmıştır.[20]

Aradan geçen süre içinde Geçici Hükûmet bütün bölgede teşkilatını kurdu ve 30000 kişilik bir de savunma gücü oluşturdu. Bağımsızlığını ilan eden yeni yönetim, ilk olarak ülkenin sınırlarını belirlemiş, bağımsız devletin sembolü olan ay yıldızlı, yeşil, beyaz bayrağı resmi binalara çekmiş, 29.170 kişilik ordusunu kurup, bütçesini hazırlamış, pul bastırarak, pasaport uygulamasına geçmiştir. Bu arada Osmanlı yasa ve tüzükleri aynen kabul edilerek davalara da Garbi Trakya Adliyesi bakmaya başlamıştır. Selanik doğumlu bir Yahudi olan Emanuel Karasu (Carasso) tarafından resmi bir haber ajansı kurulmuş; Fransızca ve Türkçe olarak Müstakil-Indépendant adında bir gazete çıkarılmıştır.

Batı Trakya Türk Cumhuriyeti' nin Geri Alınması

Enver Paşa, Batı Trakya’nın alınması gerektiğine inanıyordu. Teşkilat-ı Mahsusa, bölgeye özel bir operasyon yapmaya karar verdi. Kuşçubaşı Eşref Bey, 16 Subay ve 100 erden oluşan bir ekiple bölgeye hareket etti. Birlik önce Bulgarların elindeki yakın bölgeleri almaya başladı. Süleyman Askeri Bey’de askerleri ile birlikte bu mücadeleye destek verdi. 31 Ağustos günü Gümülcine, 1 Eylülde ise İskeçe işgalden kurtarıldı.

Osmanlı ile Bağlarını Kopardı

Batı Trakya Türk Cumhuriyeti’nin Osmanlı askerleri ve yerli askerlerden oluşan 30 bin kişilik ordusu vardı. Batı Trakya Haber Ajansı ve İndependant adıyla Türkçe ve Fransızca gazete çıkararak dünya kamuoyuna kendisini tanıtmaya çalıştı.  Milli marşını Süleyman Askeri Bey yazmıştı. Resmi posta pulu da basıldı.

Avrupa devletleri ve Rusya’nın baskıları gittikçe arttı. Oldukça zayıf düşen devlet daha fazla dayanamadı. Osmanlı Devleti ve Bulgaristan, İstanbul anlaşmasını imzalamak zorunda kaldı. Böylece Batı Trakya’nın Bulgaristan’a ilhakı kabul edildi. Yalnızca 55 gün içerisinde bir devlet yapılanması haline gelmiş olan Batı Trakya Türk Cumhuriyeti toprakları, acı bir şekilde İstanbul’dan gelen Albay Cemal Bey’in gözetiminde Bulgar kuvvetlerine teslim edildi. Varlığı yaşamasa da hatırası ve mücadelesi Türk tarihinin altın sayfalarına yazılarak ebedîleşti.

GGG.png
bottom of page