BATI TRAKYA TÜRK CUMHURİYETİ

Batı Trakya Türk Cumhuriyeti bayrağı:
*Beyaz:Özgürlüğü,
*Siyah: Balkanlardaki zulmü,
*Yeşil: İslamı,
*Ay-Yıldız: Türklüğü,

Simgeler:
Başkent: Gümülcine
Yüzölçümü: 8.578 Km²
Ordu: Çoğunlukla piyade, 29.170kişi
Yönetimi: Cumhuriyet
Devlet başkanı: Hoca Salih Efendi
Genelkurmay Başkanı: Süleyman Askeri
Başlangıç tarihi: 28 Temmuz 1913
Yıkılışı: 29 Ekim 1913

Türk’ün yaralı yurtlarından Batı Trakya’da kurulan ve ömrü çok kısa olan bir devlet, bugün halen kendinden söz ettirebiliyor, kuruluşu kutlanıyor. 107 yıl önce kurulan Batı Trakya Türk Cumhuriyeti ve hükumeti 55 gün ayakta kalabilse de tarihe ilk Türk Cumhuriyeti olarak kaydoldu.

İlk Türk Cumhuriyeti olan Batı Trakya Türk Cumhuriyeti, Osmanlı Devletinin Balkanlar’da yaptığı son önemli siyasi hamlesi oldu. Enver Paşa, Kuşçubaşı Eşref Bey ve Süleyman Askeri Bey’in gayretleriyle 1913 yılında kurulan devlet, önce Osmanlı Devletine bağlı bir yönetim ardından bağımsız bir devlet oldu. Batı Trakya Bağımsız Hükumeti, 55 günlük ömründe tarihin en teşkilatlı devletlerinden birisi oldu ve uluslararası politikada önemli bir yer aldı.

BATI TRAKYA TÜRK CUMHURİYETİ TARİHİ

Bağımsızlığını ilan eden yeni yönetim, ilk olarak ülkenin sınırlarını belirler, bağımsız devletin simgesi ay yıldızlı, yeşil, beyaz bayrağı resmi binalara çeker. 29.170 kişilik ordusunu kurup, bütçesini hazırlar, pul bastırarak, pasaport uygulamasına geçer. Bu arada Osmanlı yasa ve tüzükleri aynen kabul edilerek davalara da Garbi Trakya Adliyesi bakmaya başlar. Samuel Karaso adında bir yahudi yurttaş görevlendirilerek resmi bir ajans kurulur ve Fransızca – Türkçe olmak üzere “Müstakil/independant” adında bir gazete çıkarılır.

Ancak o dönemde Osmanlı Devleti; yeni kurulan bu Cumhuriyete dış baskıların da etkisiyle olumlu bakamaz. Buna ek olarak İstanbul’daki siyasal iktidar kavgası ve kargaşası Batı Trakya’da böyle bir bağımsız Türk devletiyle ilgilenme olanağını ortadan kaldırır. Nitekim 29 Ekim 1913 tarihinde imzalanan İstanbul Anlaşmasıyla Osmanlı hükümeti, Batı Trakya’yı bütünüyle Bulgaristan’a bırakır.

Batı Trakya Türk Cumhuriyeti’nin toprakları, General Lazarof komutasındaki Bulgar kuvvetlerince 30 Ekim 1913’e değin tümüyle işgal işgal edilir. Cumhuriyet Devleti sona erer.

225

Tarihte ilk Türk Cumhuriyeti 31 Ağustos 1913 tarihinde Batı Trakya’da kurulur. “Garbi Trakya Müstakil Hükümeti” adıyla da anılan bu Türk Devleti’ni, hem Yunanistan hem de Bulgaristan tanır. Kuvay-ı Milliye deyimi ilk kez Batı Trakya savaşımında kullanılır.

TANITIM VİDEOSU