top of page
cerceve_046ASF.png

AZERBAIJAN

Tarih boyunca Azerbaycan halkına karşı kanlı soykırımlar gerçekleştirilmiştir.  Özellikle Ermenilerin Azerbaycan’a yönelik katliamları sonucunda birçok Azerbaycan Türkü hayatını kaybetmiş, yerleşim birimleri tahrip olmuş ve Azerbaycan halkı üzerinde psikolojik travmalara neden olmuştur. Bu katliamların çoğunda Ermenistan arkasına Rus güçlerini alarak harekete geçmiştir.

 

31 Mart 1918 yılında Ermeniler başta Bakü olmak üzere Şamahı, Guba, Kürdemir, Salyan ve Lenkeran şehirlerinde büyük soykırımlar yapmıştır. Sadece bir gün içerisinde Bakü’de 12 bin Türk öldürülmüştür. Bazı dış kaynaklara göre bu sayı 25 bin civarındadır.[13]  1988 Kukark Katliamı sırasında 15’i diri diri yakılarak 21 kişi öldürülmüştür. Kara Yanvar olarak da bilinen ve 1990 yılının ocak ayında Sovyet ordusu ve Ermeni çetelerinin Azerbaycan Türklerine karşı birlikte yaptıkları katliam, 8 Nisan 1992’de Ermenilerin Ağdaban’da giriştikleri ve çocuklar da dâhil olmak üzere çok sayıda insanı katletmeleri, 1992’de 25 Şubat’ı 26’sına bağlayan gece 63’ü çocuk ve 106’sı kadın olmak üzere 613 kurbanın verildiği Hocalı Soykırımı Azerbaycan halkında büyük yaralara yol açmıştır. Azerbaycan halkı bunların yanı sıra uzun yıllar boyunca çok sayıda katliamla karşı karşıya kalmıştır.

 

Karabağ Sorunu, Azerbaycan ve Ermenistan arasında hala devam eden bir sorundur ve defalarca savaşın eşiğine gelmişlerdir. Ayrıca Ermenistan topraklarının beşte biri Ermenistan işgali altındadır. Azerbaycan’da Diaspora için bir devlet komitesi bulunmaktadır.

 

Türkiye’de 18 Nisan 1994’te dernekler statüsüne alınan Azerbaycan Kültür Derneği, 2010 yılının haziran ayında kurulan Türkiye Azerbaycan Derneği (TÜRKAZDER), Türkiye’de çeşitli illerde bulunan 16 Azerbaycan derneğini bünyesinde barındıran Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu (TADEF), bunun yanı sıra çeşitli şehirlerde faaliyet gösteren Azerbaycan dernekleri bulunmaktadır. Bu derneklerin ortak amacı Türkiye’de yaşayan Azerbaycan Türkleri arasındaki dayanışmanın artmasına yardımcı olmak, dost ve kardeş ülke olan Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilere katkı sağlamak ve Azerbaycan Türklerine karşı gerçekleştiren kanlı soykırımları Türkiye’de ve dünyada duyurmaktır.

cerceve_046.png
bottom of page