KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

Kıbrıs adasının 1878 yılında İngiltere tarafından geçici bir süre “kiralanmasının” ardından Kıbrıslı Türklerin de adadaki örgütlü mücadeleleri hız kazanmaya başlar. Birinci Dünya Savaşı öncesinde toplanan Milli Kongre, hemen savaş arifesinde başta Dr. Behiç Bey, Dr. Esat Bey ve Hasan Karabardak tarafından örgütlenen ve başta Kıbrıslı Rumlar olmak üzere İngilizleri de korkutup ürküten bir teşkilatlanmaya giden Kıbrıslı Türkler aynı faaliyetlerine İkinci Dünya Savaşı sonrasında da devam ederler. Özellikle Grivas tarafından ve Yunanistan destekli olarak teşkil edilen EOKA tedhiş örgütünün 1 Nisan 1955 tarihinden itibaren adayı kan gölüne çevirmeye başlamasıyla beraber Kıbrıslı Türklerin de can, mal ve namuslarını korumaya yönelik girişimleri ortaya çıkmaya başlar ve bu girişimlerin nihai sonucu bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yasal ve meşru Silahlı Kuvvetleri konumunda olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının da çekirdeğini teşkil eden Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) olarak kendisini gösterir.#

Adada yaşayan Kıbrıslı Türklerin Rumların kendilerine yönelik can ve mal ve namusa karşı girişimlerine karşı teşkil ettikleri organizasyonlar yanında çeşitli zamanlarda ve sebeplerle adadan ayrılmış Kıbrıslı Türklerin oluşturdukları dernek ve cemiyetler de söz konusudur. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında hareketlenme görülen Kıbrıs Türk siyasi hayatı ve örgütlenme girişimlerine paralel olarak Türkiye’de yaşayan Kıbrıslı Türkler de haklarını korumak, bir araya gelmek ve güç oluşturmak amacıyla çeşitli organizasyonlar oluşturmaya başlar. Bu çalışma her ne kadar Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs dışında kurdukları bütün kurum, kuruluş ve derneklerle ilgili olmakla beraber ağırlıklı olarak bugün Kıbrıslı Türkleri Türkiye’de temsil eden tek dernek konumunda olan Kıbrıs Türk Kültür Derneği üzerinde duracaktır.

Bunlar arasında, iş mükemmelliğinin tanınmasını sağlayan uluslararası bir  konfederasyondur TÜRKBİRKON (TÜRK DÜNYASI VE ULUSLARARASI İŞ DÜNYASI YATIRIM BİRLİĞİ KONFEDERASYONU). Kurumsal sosyal sorumluluğun akredite edilmiş sertifikası olmaya and içmiş bir konfederasyondur; TÜRKBİRKON (TÜRK DÜNYASI VE ULUSLARARASI İŞ DÜNYASI YATIRIM BİRLİĞİ KONFEDERASYONU) ; uluslararası ticareti geliştirmeyi, sosyal ve kültürel etkinlikler ile ülkeler arasındaki bağı kuvvetlendiren bir dostluk sözleşmesidir; TÜRKBİRKON (TÜRK DÜNYASI VE ULUSLARARASI İŞ DÜNYASI YATIRIM BİRLİĞİ KONFEDERASYONU) ; dünyanın dört bir yanından iş trendleri hakkında düzenli haberler, iş eğitimi , sosyal ve kültürel faaliyetler ile başarılı organizasyonlar hedeflemektedir.

1571 yılında Venedikliler’ den alınan ve 307 yıl Osmanlı hâkimiyeti altında kalan Kıbrıs’ın yönetimi 1878 yılında, hükümranlık hakkı Osmanlı İmparatorluğunda kalmak kaydıyla, İngiltere’ye devredilmiştir. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı İmparatorluğu ile İngiltere’nin ayrı saflarda yer almasının da bir sonucu olarak, İngiltere 1914’te tek taraflı bir kararla adayı ilhak etmiştir. Türkiye Ada üzerindeki İngiliz egemenliğini Lozan Antlaşmasıyla 1923’te tanımıştır.

K.K.T.C ULUSLARARASI STATÜ – DIŞ İLİŞKİLER

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye dışında tanınmamakta ve ada Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin olarak gösterilmektedir. Azerbaycan’a bağlı özerk ülke olan Nahcivan KKTC’yi hakim güç olarak tanımakta, fakat Azerbaycan KKTC’yi resmi olarak tanımamaktadır. İslam Konferansı Örgütü KKTC’yi üye olarak kabul etmiş ve gözlemci statüsü vermiştir. Diğer ülkelerden Pakistan, Katar ve Gambiya’nın görüşleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımaya doğru gitmektedir.

2004 Nisanı’nda yapılan Annan Planı referandumundan bügüne uluslararası camia KKTC ile var olan ilşkilerini iyileştirmeye başladı. Avrupa Birliği’nin genişlemesi’nden sorumlu üyesi Günter Verheugen raporunda bu şartlar göz önünde tutulursa AB ülkelerinin KKTC’de temsilcilikler açabileceklerini söyledi. AB KKTC’ye 259 Milyon Avro yardım taahhüt etti. Rum Kesimi tarafından engellenmeye çalışan bu yardımı, KKTC direkt olarak almak istemektedir.

Bir yandan, KKTC cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat önemli dünya liderleri ile görüşmelerine devam etmektedir. ABD dış işleri bakanı Condoleezza Rice, İngiltere eski dış işleri bakanı Jack Straw ile görüşmelerde bulundu. Ayrıca 2006 Ağustosu’nda Pakistan devlet başkanı Pervez Müşerref tarafından cumhurbaşkanı sıfatı ile ağırlandı.

KKTC bağımsızlık ilanını ardından Bangladeş ve Pakistan tarafından da tanınmasına rağmen uluslararası baskılar sonucu bu ülkeler tanımalarını geri çekmiştir. KKTC uluslararası toplum tarafından, uluslararası ilişkilerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile birlikte tek devletmiş gibi anılır (örneğin Avrupa Birliği’ndeki üye sayımı). Yine uluslararası ilişkilerde dünya haritalarında Kıbrıs Adası’nın tamamı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne aitmiş ve KKTC yokmuş gibi gösterilir (örneğin Eurovision Şarkı Yarışması’nda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin adının Cyprus olarak gösterilerek, oylama sırası Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geldiğinde ülkenin, Kıbrıs Adası’nın tamamı olarak gösterilmesi).

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ordusunda 2000 kadar 18 ile 40 yaşları arasında zorunlu askerliğe alınmış Kıbrıs Türkleri bulunmaktadır. Bunun yanında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 11.kolordusu adanın kuzeyine yerleşmiş durumdadır. Bölgedeki Türk kuvvetleri yaşanabilecek Türk-Rum anlaşmazlıklarına karşı bölgeye yerleşmiş ve Kıbrıslı Türklerin yaşamını koruma altına almış bulunmaktadır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önemli yerleşim yerleri, başkent Lefkoşa, Girne, Gazimağusa’dır. KKTC,ikliminden dolayı fazla yağış almaz. Genellikle burası sıcak ve güneşlidir.

indir (1)

Ersin Tatar, Kıbrıslı Türk iktisatçı, siyasetçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. 2018-2020 yılları arasında Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı görevini yürütmüştür.

TANITIM VİDEOSU

İLETİŞİM VE ULAŞIM

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şu an ki uluslararası camiada tanınmaması durumundan dolayı Türkiye’nin ekonomik ve askeri desteğine muhtaçtır. Tedavüldeki para birimi Yeni Türk Lirası’dır. KKTC’nin neredeyse tüm ithalat ve ihracatı Türkiye üzerinden gerçekleştirilir. Uluslararası telefon kodu olan +90 392 Türkiye’nin yerel arama kodudur. İnternet alan adı olan .nc.tr de Türkiye Cumhuriyeti’ne ait olan .tr uzantısı altında oluşturulmuş olan ikinci seviye alt alan adıdır. Dünya Posta Birliği KKTC’yi müstakil bir devlet olarak tanımadığından postalarda Mersin 10 – TÜRKİYE posta kodu ile gönderilir.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin baskılarında dolayı KKTC’ye Türkiye hariç direkt uçak seferi düzenlenmemekte ve Ercan Uluslararası Havalimanı ve Geçitkale Havaalanı sadece Türkiye ve Azerbaycan tarafından yasal havaalanı olarak tanınmaktadır.

Yine 1974 yılında Rum Tarafı tarafından KKTC’nin limanlarının, tüm dünya gemilerine kapatıldığı ilan edilmiştir. Türkiye bu ilanı tanımamış ve Türk limanlarını serbest ulaşıma açmıştır.