top of page
cerceve_046ASF.png

Ahıska Türkleri

Joseph Stalin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin lideri konumundayken, 15 Kasım 1944’te Gürcistan’ın Ahıska bölgesindeki on binlerce Ahıska Türk’ü sınır güvenliğini tehdit ettikleri iddiasıyla sürgün edilmiştir. Trenlere bindirilerek Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan gibi Sovyet topraklarının farklı yerlerine dağıtıldılar. Stalin zamanında sürülen Türkler, Stalin’in ölümünden sonra vatanlarına dönmeye başladılar fakat Ahıska Türklerine bu konuda müsaade edilmedi. Gürcistan, onların Türk olmadığı, Mesh halkından olduğu, bu Meshlerin de aslında Gürcü etnik gruplarından biri olduğu iddiasıyla, Ahıska Türklerini vatana kabul etmek için Gürcü adı almalarını şart koşmaktadır. Yine Gürcistan’a göre,  bölgede Türk varlığından söz edilemez. Türk denilen insanlar, Osmanlı fethiyle asimile edilmiş Gürcü unsurlarıdır. Dolayısıyla Ahıska Türkleri de Gürcü kökenlidir.[12]  Türkiye Cumhuriyeti tarafından vatandaşlık hakkı verileceği açıklanan Ahıska Türkleri’nin sürgün hayatı ve vatan hasreti günümüzde de devam etmektedir.

 

Türkiye’de faaliyet gösteren 22 Nisan 2011 tarihinde kuruluşu gerçekleştirilen Tüm Ahıskalılar Sosyal İktisadi İşbirliği ve Yardımlaşma Derneği (TASİYAD), İzmir Ahıska Türkleri Derneği, 5 Haziran 1997 tarihinde kurulan Ahıskalılar Vakfı, 2003 yılında Ahıska Türk Dernekleri Federasyonu, Dünya Ahıska Türkleri Birliği ve bunlarla beraber çeşitli şehirlerde kurulan Ahıska Türklerine ait dernekler mevcuttur. Türkiye’de ve dünya genelindeki Ahıska Türkleri arasındaki dayanışmayı sağlamak, Ahıska Türklerinin sosyal ve kültürel geleneklerini devam ettirmek ve bu konuda yapılan çalışmalara destek vermek derneklerin ortak amacı arasında gösterilmektedir.

cerceve_046.png
bottom of page