top of page
cerceve_046ASF.png

Dış Türkler Kavramına Bakış

Milliyetçilik farklı yorumlara açık bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Milliyetçilik ve Türkçülük de aynı anlama gelmemektedir.

 

Hüseyin Nihal Atsız’ın tarifi ile Türkçülük, Türk milliyetçiliğidir ama her milliyetçi Türk, Türkçü değildir. Milliyetçilik pek umumî bir deyimdir. Her normal insan az çok milliyetçidir. Türkiye’nin bütünlüğü ve emniyeti üzerinde duygulu olup Türk milletine bağlı kalmak şüphesiz milliyetçiliktir. Fakat böyle milliyetçiler arasında Dış Türklerle hiç ilgilenmeyen, hatta onların varlığından habersiz olan, siyasî sınırlar dışında Türk ülkeleri olduğunu bilmeyen, tutsak bir Türk ülkesinin kurtarılması için göze alınacak savaşı istilacılık sayan nice insanlar vardır.

 

Hüseyin Nihal Atsız çeşitli makalelerinde dış Türkler kavramını işlemeye devam etmiştir. Bir milleti yalnız para kazanmak ve okumak için didinen bir sürü olmaktan kurtarmak için ona milli gayeler gösterilmesi lazımdır. İktisadi kalkınma, yol ve liman, atom, roket, uzay milli ülkü olamaz. Bunlar nasıl olsa elde edilecektir. Fakat çok mühim olduğu halde verilmemekte bulunan hayati nesne “ülkü”dür. O ülküyü düşünüp taşınarak zorla yaratmamaya da ihtiyacımız yoktur. O hazır olarak yanı başımızda duruyor: Dış Türkler. 

 

Türk milliyetçiliğinin önemli isimlerinden olan Hüseyin Nihal Atsız’ın da çeşitli makalelerinde belirttiği üzere dış Türkler kavramının, Türk milliyetçilerinin Turancılık gibi idelerle zaman harcamasından ziyade Anadolu merkezli gelişme sağlaması fikrini savunan Anadoluculuk’tan ziyade tüm dünya Türklüğü ile ilgilenmenin Türklük davasının gereklerinden olduğunu vurgulamaktadır.

cerceve_046.png
bottom of page