top of page
cerceve_046ASF.png

TATARİSTAN

Rüstem Nurgaliyeviç Minnihanov, Tatar bir politikacı ve Tataristan'ın ikinci ve şimdiki Cumhurbaşkanı. Tataristan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nde Rybno-Slobodsky İlçesinde Yana Ariş köyünde 1 Mart 1957 tarihinde doğdu. 1978 yılında Sovyet Ticaret Enstitüsü makine mühendisi olarak mezun oldu.

cerceve_046eg.png
TataristanMarş
00:00 / 02:49
258.png

Tataristan Özerk Cumhuriyeti, Avrupa’nın doğu kesiminde, İdil (Volga) ve Kama nehirlerinin birleştiği yerdedir. Batısında Çuvaşistan, doğusunda Başkırdistan Türk cumhuriyetleriyle komşu olan ülkenin kuzeybatısında Mari Cumhuriyeti, kuzeyinde Kirov bölgesi, kuzeydoğusunda Udmurt Cumhuriyeti, güneydoğusunda Orenburg bölgesi, güneyinde Samara (Kuybişev) ve Simbir (Ulyanovsk) bölgeleri bulunmaktadır. Yüzölçümü 87.836 km2, nüfusu 3.761.700 (2008), nüfus yoğunluğu 54, başşehri Kazan’dır (1.200.000).

TATARİSTAN TANITIM VİDEOSU

BAYRAK_.png

TATARİSTAN Tarihi

Tataristan Cumhuriyeti, Sovyetler Birliği'nde 30 Ağustos 1990'da bağımsızlığını ilan etmiş, Şubat 1994'te yıkılan tarihte tanınmayan bir devlettir.

Sovyetler Birliği'nin dağılması sürecinde Tataristan 30 Ağustos 1990'da bağımsızlığını tüm dünyaya ilan ettiğini duyurdu. Bu karara Rusya Parlamentosu ret cevabı verdi. Bu bağımsızlık hiçbir devlet tarafından tanınmamıştır. 1992 yılında ülkede referandum ile yeni anayasa oylanmış ve % 62 kabul oyu ile kabul edilmiştir. 15 Şubat 1994 tarihinde Tataristan Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasında kurumların konu ve yetkilerinin sınırlandırılmasına dair antlaşma imzalanmıştır. O tarihten sonra Tataristan'ın bağımsızlığı ortadan kalkmış, Rusya Federasyonu'nun bir cumhuriyeti haline gelmiştir.

TATARİSTAN Cumhuriyeti

ataristan Cumhuriyeti, Rusya'ya bağlı ve Volga Federal Bölgesi'nin coğrafi sınırları içinde bulunan federal yapıdır. Özerk bir Türk cumhuriyetidir. Rusya Federasyonu 2010 yılı nüfus sayımına göre 3.786.488 nüfusu ve 67.836 km² alanı olan petrol ve maden zengini devlettir. 

Alan: 68.000 km²

Başkenti: Kazan

Nüfus: 3,885 milyon (2017)

TATARİSTAN Coğrafyası

TATARİSTAN Fiziki Yapısı

Tataristan Cumhuriyeti, Avrupa’nın kuzeydoğu kesimi ile Rusya’nın batı kesiminin çakıştığı Orta Volga Havzasındaki tarihi İdilUral bölgesinde yer almaktadır. Doğu Avrupa Ovasının doğusunda, Ural dağ sıralarının batısında yer alan Tataristan, kuzeyinde Severnıye Uvalı ve güneyinde Privoljskaya Vozvışennost gibi yüksek sahalarla çevrilidir. Volga nehri üzerindeki Kuybişevsk ile Kama nehri üzerindeki Nijnekamsk baraj gölleri, kapladıkları geniş yüzölçümleri ve güneybatıkuzeydoğu yönünde şerit biçiminde uzanışlarıyla ülkeyi neredeyse ikiye ayırır. Stratejik bir coğrafi konuma sahip olan Tataristan, Avrupa ve Asya kıtalarının yanı sıra hem Baltık ve Hazar havzasındaki bölgeleri, hem de Slav ve Türk uluslarını birbirlerine bağlayan bir geçiş ülkesidir. Bunun bir sonucu olarak Tatarlar, Avrupa’nın en kuzeyindeki Türk toplulukların başında gelmekte; Orta Asya Müslüman dünyasının da İdilUral bölgesindeki uzantısını temsil etmektedirler. Ayrıca Tataristan etnik, dinsel ve kültürel özellikleriyle Orta Asya’nın Avrupa’daki uzantısı olarak Orta Asya Türk cumhuriyetleri ile Volga havzasındaki Türk cumhuriyetleri arasında adeta bir Avrasya kültür köprüsü olarak düşünülebilir. Tataristan, Avrasya kültür alanı içinde Hristiyan ve Müslüman toplumlarını, Slav ve Türk medeniyetlerini bir arada tutan, kültürel toleransın yüksek olduğu bir ülkedir.

TATARİSTAN Nüfus ve Sosyal Hayat

Özerk bir Türk cumhuriyetidir. Rusya Federasyonu 2010 yılı nüfus sayımına göre 3.786.488 nüfusu ve 67.836 km2 alanı olan petrol ve maden zengini devlettir. ... Bu iki devleti kuran Türklerin ataları bugünkü Tatarlar ve Çuvaşlar sayılmaktadır.

TATARİSTAN Ekonomisi

Tataristan küçüklüğüne rağmen gerek endüstrisi gerekse tarımıyla Rusya ekonomisinde önemli bir yere sahiptir ve federasyonun en zengin ülkelerinden biri sayılmaktadır. Diğerleri gibi bu ülkenin de yer altı ve yer üstü zenginlikleri Moskova projeleriyle yatırımlara tahsis edilmekte, bu sebeple halka gayri sâfi millî hâsıladan çok az pay kalmaktadır. Tataristan topraklarının büyük bir bölümü tarıma elverişlidir. Yetiştirilen başlıca ürünler çavdar, buğday, mısır, keten, patates ve şeker pancarıdır. Ayrıca sebze ve meyve üretimi de gelişmiştir. Hayvancılık ve buna bağlı olarak mandıracılık önemli bir uğraşı alanıdır. En büyük yer altı zenginliği petrol ve doğal gazdır; yılda ortalama 100 milyon ton petrol çıkarılmaktadır. Petrol ve doğal gaz boru hatlarıyla Kazan, Gorki, Ufa, Perm, Saratov ve Sverdlovsk’a taşınır. Kuybişev Barajı’ndan elektrik enerjisi elde edilir. Ülkede endüstrinin en önemli kolları petrol, doğal gaz, kimya, petro-kimya, makine, elektronik, kereste ve gıda endüstrileridir. En önemli tesisler Kazan ve çevresi ile Kama ırmağı boyunda (özellikle otomotiv) toplanmıştır. Ulaşımda daha çok nehirlerden faydalanılır. Moskova ve İdil havzasının diğer şehirlerine ırmak limanlarıyla düzenli yolcu taşımacılığı yapılır. Demiryolu fazla gelişmemiştir. Ülkenin kuzeybatı ve güneydoğu uçlarından Moskova ve Urallar’a uzanan iki ana hat geçer. Birçok merkez arasında karayolu bağlantısı vardır. Kazan’da büyük bir havaalanı bulunmaktadır.

TATARİSTAN Türkiye İlişkileri

Tataristan, Rusya'nın İslam geleneğine sahip misafirperverlik merkezidir. Cumhuriyetin başkenti, "Halal-Friendly Standard" uluslararası misafirperverlik programı kapsamında sertifikalı oteller ve helal kafe ile lokantalar dahil olmak üzere, gerekli her türlü altyapı ile donatılmıştır. Artık Kazan Palace Hotel by Tasigo adına sahip, Türk şirket tarafından yeniden yapılandırılmış kültür mirası tesisi açıldı. Tataristan'da helal standardı uyarınca ürünler ve medikal ekipmanlar üretilmektedir. Tatar modası İslam geleneklerine sadıktır. Tataristan, İslam ekonomisi alanında ve helal sanayisinin gelişimi kapsamında işbirliği için yol haritası uygulamaktadır. 

Türkiye ile Tataristan arasında birçok benzerliklerin olması ile birlikte, en önemli ortak unsur dindir. Nüfusunun yarısı Müslüman olan Tataristan Cumhuriyeti'nde 1.5 bini aşkın cami faaliyet göstermektedir.

Cumhuriyetlerimiz arasındaki işbirliği anlaşmaları en yüksek düzeyde gerçekleşmektedir. Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düzenli olarak buluşmaktalar.

Tataristan Cumhuriyeti Temsilciliği başarılı bir şekilde faaliyetlerini sürdürmektedirler. Kazan Ankara'nın, İstanbul'un, Antalya'nın ve Eskişehir'in kardeş şehridir. Tataristan ile Türkiye arasında belediye düzeyinde 17 kardeşlik sözleşmesi mevcuttur.

Bir Türk atasözü şöyle der: "Mermer iyi taştan, iyilik iki baştan." Türkiye, Tataristan'ın ekonomisine yapılan yabancı yatırımlarda lider konumdadır. Bugün Türkiye Tataristan'ın en büyük 3 ortağı arasında bulunmaktadır. Toplamda, Türkiye'nin Tataristan ekonomisine yaptığı yatırımlar 3 milyar Dolar düzeyindedir.

Türkiye'de "Hoş Geldin!" derler. Tataristan, uzun süreli ortaklarına çok iyi koşullar sağlamaktadır. Belki de bunun için Rusya'nın en iyi Özel Ekonomik Bölgesi olan Tatataristan'ın Alabuga (Yelabujskiy Belediyesi) mukimlerinin üçte biri başarılı Türk işletmeleridir. Bunların arasında Kastamonu, Hayat Kimya, Coşkunöz Alabuga, Şişecam ve diğerleri bulunmaktadır.

Tataristan sadece işletmelerin açılmasında değil, onların gelişimine de yardım etmektedir. Özel Ekonomik Alanın ilk mukimi olan ve Mercedes-Benz, KamAZ üretimi için araç bileşenleri ihracatını gerçekleştiren Coşkunöz Alabuga şirketi ile Magnitogorsk Metalurji Tesisi (MMK) 2018 yılında ortak üretim tesisini oluşturdular. MMK-Coşkunöz Alabuga Fabrikası yılda 60 bin tona kadar üretim sağlayacaktır. Türk tarafının yatırımları 15 milyon doları aşmaktadır. Türk şirketi Enka, Siemens ile işbirliği içinde , PAO Nijnekamskneftehim şirketi için 495 MWt kapasiteli buhar-gazlı elektrik santralinin inşaatında alt-yüklenici olarak yer almaktadır. Bu proje Tataristan'ın en büyük enerji projelerinden biridir. Nijnekamskneftehim ise Rusya ve Tataristan'ın en büyük petrokimya kuruluşları arasında yer almaktadır. Hayat isimli Türk Holding Tataristan'ın Naberejnıye Çelnı şehrinde Sunrise City adında çok fonksiyonlu konutların ve ticari-ofis tesislerinin inşaatına yatırım yapmaktadır.

Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov "Rusya - İslam Dünyası" stratejik görüş grubunun başkanıdır. Cumhuriyetimiz, İslam ülkeleri ile ortaklık ilişkileri oluşturup sürdürerek, Rusya ile Doğu arasındaki ilişkileri de güçlendirmektedir. Tataristan, Doğu ülkelerinin Rusya'da işletmelerini geliştirmeleri için imkanlar penceresidir!

Tataristan ile Türkiye arasında düzenli olarak ortak iş etkinlikleri düzenlenmektedir. Kazan'da düzenlenen "Rusya - İslam Dünyası: Kazansummit" Yıllık Uluslararası Ekonomik Zirvesi, birçok yeni sözleşme liçin çok sayıda farklı imkan sunmaktadır. Tataristan-Türkiye İş Forumu da iyi bir gelenek haline gelmiştir. 2019 yılında bu Forum İstanbul ve Bursa'da düzenlendi. Bu etkinliklerin katılımcısı olmak çok kolaydır. Kazan ile İstanbul arasında doğrudan uçuşlar gerçekleştirilmektedir.

GGG.png
bottom of page