TATARİSTAN

Tataristan Özerk Cumhuriyeti, Avrupa’nın doğu kesiminde, İdil (Volga) ve Kama nehirlerinin birleştiği yerdedir. Batısında Çuvaşistan, doğusunda Başkırdistan Türk cumhuriyetleriyle komşu olan ülkenin kuzeybatısında Mari Cumhuriyeti, kuzeyinde Kirov bölgesi, kuzeydoğusunda Udmurt Cumhuriyeti, güneydoğusunda Orenburg bölgesi, güneyinde Samara (Kuybişev) ve Simbir (Ulyanovsk) bölgeleri bulunmaktadır. Yüzölçümü 87.836 km2, nüfusu 3.761.700 (2008), nüfus yoğunluğu 54, başşehri Kazan’dır (1.200.000).

TATARİSTAN Tarihi

Tataristan Cumhuriyeti, Sovyetler Birliği’nde 30 Ağustos 1990’da bağımsızlığını ilan etmiş, Şubat 1994’te yıkılan tarihte tanınmayan bir devlettir.

Sovyetler Birliği’nin dağılması sürecinde Tataristan 30 Ağustos 1990’da bağımsızlığını tüm dünyaya ilan ettiğini duyurdu. Bu karara Rusya Parlamentosu ret cevabı verdi. Bu bağımsızlık hiçbir devlet tarafından tanınmamıştır. 1992 yılında ülkede referandum ile yeni anayasa oylanmış ve % 62 kabul oyu ile kabul edilmiştir. 15 Şubat 1994 tarihinde Tataristan Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasında kurumların konu ve yetkilerinin sınırlandırılmasına dair antlaşma imzalanmıştır. O tarihten sonra Tataristan’ın bağımsızlığı ortadan kalkmış, Rusya Federasyonu’nun bir cumhuriyeti haline gelmiştir.

TATARİSTAN Fiziki Yapısı

Tataristan Cumhuriyeti, Avrupa’nın kuzeydoğu kesimi ile Rusya’nın batı kesiminin çakıştığı Orta Volga Havzasındaki tarihi İdilUral bölgesinde yer almaktadır. Doğu Avrupa Ovasının doğusunda, Ural dağ sıralarının batısında yer alan Tataristan, kuzeyinde Severnıye Uvalı ve güneyinde Privoljskaya Vozvışennost gibi yüksek sahalarla çevrilidir. Volga nehri üzerindeki Kuybişevsk ile Kama nehri üzerindeki Nijnekamsk baraj gölleri, kapladıkları geniş yüzölçümleri ve güneybatıkuzeydoğu yönünde şerit biçiminde uzanışlarıyla ülkeyi neredeyse ikiye ayırır. Stratejik bir coğrafi konuma sahip olan Tataristan, Avrupa ve Asya kıtalarının yanı sıra hem Baltık ve Hazar havzasındaki bölgeleri, hem de Slav ve Türk uluslarını birbirlerine bağlayan bir geçiş ülkesidir. Bunun bir sonucu olarak Tatarlar, Avrupa’nın en kuzeyindeki Türk toplulukların başında gelmekte; Orta Asya Müslüman dünyasının da İdilUral bölgesindeki uzantısını temsil etmektedirler. Ayrıca Tataristan etnik, dinsel ve kültürel özellikleriyle Orta Asya’nın Avrupa’daki uzantısı olarak Orta Asya Türk cumhuriyetleri ile Volga havzasındaki Türk cumhuriyetleri arasında adeta bir Avrasya kültür köprüsü olarak düşünülebilir. Tataristan, Avrasya kültür alanı içinde Hristiyan ve Müslüman toplumlarını, Slav ve Türk medeniyetlerini bir arada tutan, kültürel toleransın yüksek olduğu bir ülkedir.

cerceve_046eg

Rüstem Nurgaliyeviç Minnihanov, Tatar bir politikacı ve Tataristan’ın ikinci ve şimdiki Cumhurbaşkanı. Tataristan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nde Rybno-Slobodsky İlçesinde Yana Ariş köyünde 1 Mart 1957 tarihinde doğdu. 1978 yılında Sovyet Ticaret Enstitüsü makine mühendisi olarak mezun oldu.

TANITIM VİDEOSU

Tataristan Cumhuriyeti

Tataristan Cumhuriyeti, Rusya’ya bağlı ve Volga Federal Bölgesi’nin coğrafi sınırları içinde bulunan federal yapıdır. Özerk bir Türk cumhuriyetidir. Rusya Federasyonu 2010 yılı nüfus sayımına göre 3.786.488 nüfusu ve 67.836 km² alanı olan petrol ve maden zengini devlettir. 

Alan: 68.000 km²

Başkenti: Kazan

Nüfus: 3,885 milyon (2017)