DAĞISTAN

Dağıstan kelimesi Türkçe’deki dağ kelimesi ile Farsça’daki yer anlamına gelen -stan ekinin birleşiminden oluşmuştur.

Dağıstan’ın bazı bölgeleri çeşitli zamanlarda Lezgistan, Avarya ve Tarkov olarak anılmıştır.

1860 ve 1920 arası Dağıstan kelimesi, günümüz Dağıstan’ının güneydoğu kısmında yer alan Dağıstan Oblastı için kullanılmıştı.

Bugünkü sınırlarına 1921 yılında, Terek oblastı ile birleştirilerek Dağıstan Özer Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin kurulması ile ulaştı.

Persler 664 yılında, Derbent’te Araplarca yenilgiye uğratıldı. 905 ve 913 yıllarında bölge halkları Araplara karşı ayaklanmış olsa da İslam, süreç içerisinde önce Samandar ve Kubaçi gibi kent merkezlerinde ardından ile dağlık bölgelerde benimsendi. 15. yüzyıla gelindiğinde bölgede Hristiyan varlığı neredeyse tamamen silindi, yalnızca Datuna’da 10. yüzyıldan kalma bir kilise varlığını koruyabildi.

1999 Ağustos’unda Çeçenistan’dan Şamil Basayev ve Hattab’ın liderlik ettiği İslamcı bir grup, Bağımsız Dağıstan İslam Cumhuriyeti’ni kurmak maksadıyla Dağıstan’ı işgal girişiminde bulundu. İşgalciler yerel halktan destek bulamadılar ve Rus askerince geri püskürtüldüler. Bu eyleme cevap olarak Rusya, sonraki yıl Çeçenistan’ı tekrar yeniden işgal etti.

DAĞISTAN – TÜRKİYE TİCARİ DOSTLUĞU

Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan’ın Devlet Başkanı Ramazan Abdulatipov, Türkiye ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, “Dağıstan ve Türkiye arasındaki işbirliği için birçok alan var” dedi.

Abdulatipov, Dağıstan’da bulunan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Türkiye’nin işbirliği yapılan en önemli 10 ülke arasında yer aldığını ve 2013 yılı ikili ticaret hacminin yaklaşık 28 bin dolar olduğunu belirten Abdulatipov, bu rakamın en az 1 milyar dolar olması gerektiğini kaydetti.

Türk iş adamlarının Dağıstan’da iş kurmaya çağıran Abdulatipov, “Türkiye ve oradaki hemşehrilerimizle ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmemiz bizim için çok önemli. Dağıstan ve Türkiye arasındaki işbirliği için birçok alan var ve bunları etkin hale getirmemiz gerekir. Dağıstan’da iş kuracak Türk iş adamlarına uygun koşullar sağlamaya hazırız” dedi.

Dağıstan’da gördükleri sıcak misafirperverlikten duydukları memnuniyeti dile getiren Yalova Belediye Başkanı Salman, Dağıstan ve Türkiye arasında 20 yıldan aşkın süredir dostane ilişkilerin kurulduğunu kaydetti. Dağıstan kültürüne ve Dağıstan ile ilişkilere önem verdiklerinin altını çizen Salman, kendilerinin Hasavyurt belediyesi ile iyi ilişkiler içerisinde olduklarını kaydetti. Mahaçkale ile kardeş şehir olan Yalova’nın Hasavyurt ile de kardeş şehir protokolü imzalamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Salman, Hasavyurt’ta bir parka “Yalova” adının verilmesinin, ikili ilişkileri daha da güçlendireceğini vurguladı.

Salman, Dağıstan’dan göç eden birçok milletin temsilcilerinin yaşadığı Yalova’da “Kafkas Evi”nin inşa edileceğini söyledi.

Dağıstan Tarihi

Dağıstan ve Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti (Birleşik Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti) 11 Mayıs 1918’de ilan edilmiştir. Bu cumhuriyet Osmanlı Devleti tarafından tanınmıştır. 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi’ni müteakip Osmanlı Ordusu Kafkasya’dan çekilmiştir. Dağıstanlılar önce Çarlık Rusya ile ardından Bolşeviklerle savaşmışlardır. Kızıl Ordu’nun Dağıstan’ı işgal etmesiyle 20 Ocak 1921’de Rusya Federatif Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne tabi Dağıstan Sovyet Cumhuriyeti kurulmuştur. Sovyetler döneminde Hasavyurt, Kızlar ve Acıgöl bölgelerinin Dağıstan’a dâhil edilmesi ve 1991’de Sovyetlerin dağılması sonrası yapılan yeni düzenlemelerle Dağıstan bugünkü şeklini almıştır. Biz bu makalede Dağıstan’ın tarihi, coğrafi, stratejik, ekonomik ve sos¬yal özelliklerini açıklayarak, Dağıstan’ın Türk tarihi ile ilgisini ortaya koymaya çalışacağız. Dünyanın hem etnik hem dil yönünden en karışık bölgesi olan Kaf¬kasya ve Kafkasya’nın en karışık bölgesi olan Dağıstan tarihini anlayabilmek için konuyu üç alt başlık altında değerlendireceğiz. Dağıstan hakkında genel bir bilgi verildikten sonra, birinci bölümde 1917’deki bağımsızlık girişimine kadar ki olan kısım, ikinci bölümde 1991’de Sovyetlerin dağılması sonucu kurulan Rusya Federasyonu’na tabi Dağıstan Cumhuriyeti’ne kadar olan kısım, üçüncü bölümde ise 1991’den günümüze kadar olan kısım incelenecektir. Son bölümde Dağıstan hakkındaki sorunlara değinilecektir. Sonuç olarak Dağıstan’ın Türk tarihi ile ilgisi ve Türkiye için Dağıstan’ın önemi ortaya konacaktır.

cerceve_046dv

(12 Eylül 1965 doğumlu) Rus bir devlet adamı ve askeri liderdir ve şu anda 5 Ekim 2020’den itibaren Dağıstan Cumhuriyeti’nin vekili başkanıdır .

Melikov, 2019-2020 yılları arasında Stavropol Krai’den, görevdeki yürütme gücünü temsil eden bir Senatördü. O Rus ulusal muhafız Federal Hizmet İlk Müdür Yardımcısı ve Komutan Baş Rus Ulusal Muhafız birliklerinin 2016 den Melikov da Tam Yetkili Temsilcisi oldu 2019 oldu Kuzey Kafkasya Federal Bölgesi dan 2014 – 2016.

TANITIM VİDEOSU

Dağıstan Cumhuriyeti

21 Aralık 1917’de İnguşetya, Çeçenistan, Dağıstan ve kalan tüm Kuzey Kafkasya, Rusya’dan bağımsızlıklarını ilan etti ve “Kuzey Kafkasya’nın Birleşik Dağlıları”(ayrıca Kuzey Kafkasya Dağlık Cumhuriyeti olarak da bilinir) adında tek bir ülke altında birleştiler ve dünyadaki büyük güçlerce de tanındılar. Başkenti Buynaksk’a taşıdılar[13]. Kurulan devletin ilk başbakanı olan Tapa Chermoyev, Çeçen bir devlet adamıydı. İkinci başbakan ise ülkenin anayasasını da yazan İnguş devlet adamı Vassan-Girey Dzhabagiev’di. Bolşevik Devrimi’nden sonra Osmanlı orduları Azerbaycan ve Dağıstan’ı ele geçirdi ve bölge, kısa ömürlü Kuzey Kafkasya Dağlık Cumhuriyeti’nin bir parçası haline geldi. Beyaz Ordu ve yerel milliyetçilerle üç yıldan fazla savaştıktan sonra Bolşevikler zafer kazandılar ve Dağıstan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ni 20 Ocak 1921’de ilan ettiler. Sovyetler’in dağılma sürecinde Dağıstan kendini bir cumhuriyet olarak ilan etti ancak egemenlik talebinde bulunmadı.